İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Whatsapp Destek Hattı KVKK Aydınlatma Metni

       Kişisel Verilerin Korunması

" Whatsapp Destek Hattı" Aydınlatma Metni

 

            Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu “Haremlik Gıda Dekorasyon ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Selamlique İstanbul”) hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileri Selamlique İstanbul tarafından işlenen sizler, whatsapp destek hattımız ile iletişime geçerek bilgilerinizi paylaştığınız için İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

            Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda whatsapp ile ileti göndermeniz halinde “İleti Zamanı, Mesaj İçeriği ve Kullanıcı Adı, E-posta Adresi, Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi”; kişisel verileriniz elde edilebilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimizin taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması amaçlarıyla yukarıda beirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Whatsapp’ın sunucuları yurt dışındadır. Bu sebeple her whatsapp kullanımınız verilerinizin yurt dışına aktarımı anlamına gelir. Eğer whatsapp kullanmıyorsanız, verilerinizin yurt dışına aktarılmasını istemiyorsanız destek için alternatif iletişim yollarımız mevcuttur. Örneğin selamlique@selamlique.com e-posta adresi ile destek taleplerinizi iletebilirsiniz. KVKK m. 9/1 uyarınca yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda; whatsapp üzerinden kişisel veriniz işlenir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

            İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

            Başvurunuzu Kanlıca Mahallesi Mihrabat Cad. No: 90 Beykoz İstanbul adresine yazılı olarak; haremlik.gida@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak selamlique@selamlique.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

 

                                                 Haremlik Gıda Dekorasyon ve Ekipmanları

       Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi