İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SELAMLIQUE İSTANBUL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  

A.SATICI

Ünvanı                        : Haremlik Gıda Dekorasyon ve Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Adresi                         : Kanlıca Mah. Mihrabat Cad. No: 90 34810 Beykoz/İstanbul

Telefon                        : +90 216 693 10 40

Faks                            : +90 216 693 10 41

Email                          : selamlique@selamlique.com

Mersis No                   :0457052120700014

Vergi No                     : 4570521207

Gıda İşletme Kayıt No: TR-34-K-215670

 

B.ALICI*       :

Adı/Soyadı      : {ADI SOYADI}

Adresi             : {ADRES}

Telefon            : {TELEFON}

*https://www.selamlique.com/ web sitesi üzerinden sipariş veren, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu www.selamlique.com web sitesi üzerinden SATICI’nın satışını yaptığı aşağıda temel nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE TESLİM ŞARTLARI

Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtilmiştir:

ÜRÜN ADI                             : {ÜRÜN ADI}

SİPARİŞ ADEDİ                    : {SİPARİŞ ADEDİ}

SATIŞ BEDELİ                      : {SATIŞ BEDELİ}-TL(KDV dahil)

KARGO BEDELİ                   : {KARGO BEDELİ}-TL

VERGİLER DAHİL ÖDENECEK

TOPLAM TUTAR                 : {ÖDENECEK TOPLAM TUTAR}-TL

ÖDEME ŞEKLİ                     : {ÖDEME ŞEKLİ Örnek Kredi kartı ile tek seferde ödeme}

TESLİMAT ADRESİ             : {TESLİMAT ADRESİ}

TESLİM EDİLECEK KİŞİ    : {TESLİM EDİLECEK KİŞİ}

FATURA ADRESİ                 : {FATURA ADRESİ}

Ürüne ilişkin ürünün niteliğine göre saklama koşulları/besin değeri/alerjen uyarısı/bakım talimatı/garanti süresi gibi detaylı bilgi, web sitemizde ilgili ürün sayfasında yer almaktadır.

4.GENEL HÜKÜMLER      :

4.1.ALICI, işbu sözleşmenin kurulmasından önce sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat vs. satışa konu ürüne ilişkin tüm ön bilgileri içerir ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU SATICI'ya ait www.selamlique.com/ adresli internet sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU elektronik ortamda onayladıktan sonra elektronik ortamda sözleşme konusu ürünü satın aldığını kabul ve teyit eder.

 

4.2. SATICI, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICININ, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak kaydı ile, ALICI tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için ALICI'nın teslimat adresinin SATICI'ya olan uzaklığına bağlı olarak ön bilgilendirme formunda ve internet sitesinde teslimat ve iade başlığı altında açıklanan teslimat süresinde teslim edilir.

 

4.3.Teslimat; ALICI'ya, yukarıda ALICI tarafından doldurulacak teslim edilecek kişi olarak belirttiği kişiye veya teslimat adresinde teslim sırasında hazır bulunan kişiye yapılmasıyla birlikte SATICI teslim yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirmiş olacaktır. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca ALICI, kendisinin bildirdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında hazır bulunan kişiye yapılan teslimatı, kendisine yapılmış olarak kabul edeceğini beyan eder.

 

4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

 

4.5. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

 

4.6. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan ürünlerdir. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; SATICI tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren ürünler de ayıplı olarak kabul edilir.

 

4.7. Ürünün taşıyıcıdan ALICI’ya teslimi esnasında, ALICI ürünü muayene etmelidir. Üründe görülebilir bir ayıbın varlığı halinde ürün teslim alınmamalı ve SATICI’ya gönderilmelidir, aksi halde ürün mevcut haliyle kabul edilmiş sayılır. Üründe olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, SATICI’ya hemen bildirilmelidir; bildirilmezse ürün bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.

 

4.8. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

 

4.9. ALICI, siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya sipariş ile ilgili herhangi bir konuda şikayetinin olması halinde, şikayetini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.selamlique.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. ALICI’nın iletmiş olduğu şikayet başvuruları, derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede ALICI’ya dönüş sağlanacaktır.

 

4.10. KDV dahil olmak üzere ürün satışından kaynaklanan her türlü vergi ALICI’ya aittir.

 

5.CAYMA HAKKI

5.1.ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu süre, ürünün ALICI’ya veya ALICI’nın bildiği teslim alacak kişiye teslim edildiği gün başlar. Cayma bildirimine ilişkin süreçler için ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDAKİ şartlar geçerlidir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde ürünü SATICI’nın bildirdiği adrese gönderir. Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 

5.2. Cayma hakkının istisnaları

Aşağıdaki mal veya hizmetlerin satın alınması halinde cayma hakkı kullanılamaz:

5.2.1.Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

5.2.2.Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

5.2.3.Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

5.2.4.Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

5.2.5.Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

5.2.6.Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin olanlar,

5.2.7.Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

5.2.8.Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlar.

GIDA ÜRÜNLERİNDE CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ. KAHVE VE ŞEKERLEME KATEGORİSİNDEKİ ÜRÜNLERİMİZ ÇABUK BOZULABİLEN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇEBİLECEK MAL NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, ALICININ CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

 

5.3. Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi

Cayma hakkı bildirimi tarihinden itibaren on dört gün içinde ürün SATICI’nın bildirdiği adrese gönderilmelidir. Aksi halde cayma hakkınız sona erer.

Cayma hakkının kullanılma yöntemi ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDA belirtilmiştir. Yalnızca SATICI’nın belirlediği kargo şirketi ile yapılan iadeler ücretsizdir. ALICI, iade ettiği ürünlerin iade şartlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. İade edilen gönderi, iade konusu ürünü, faturayı, ambalajını ve etiketlerini içermelidir.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1.SATICI’nın, gizlilik politikası   www.selamlique.com web sitesinde yer almakta olup SATICI web sitesinde ve ilgili sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde almıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

 

6.2.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği ALICI’nın kimlik bilgileri (ad, soyad), iletişim bilgileri, adres bilgileri, fatura bilgileri, müşteri işlem bilgileri sözleşmenin ifası kapsamında SATICI ve SATICI’nın tedarikçileri (örneğin kargo şirketi) tarafından işlenecektir. ALICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişi olup kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusu olan SATICI’ya başvurmak zorundadır. İlgili kişi olan ALICI’nın; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olup ALICI ilgili kişi sıfatıyla SATICI’nın sözleşmede belirtilen adresine başvuruda bulunarak bu haklarını kullanabilir. ALICI’nın bu haklarına ilişkin aydınlatma Mesafeli Satış Sözleşmesinin onayından önce yapılmış olup ALICI ilgili aydınlatma metnini okuduğunu kabul eder.

6.3.ALICI, ürünün üçüncü bir kişiye teslimini talep etmesi halinde üçüncü kişinin verilerinin SATICI ile paylaşılmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğü ALICI’dadır. ALICI gerekli aydınlatmayı yaptığını kabul ve taahhüt eder,  bu konuda SATICI  sorumluluk kabul etmez.

 

  1. UYUŞMAZLIK

Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Arabuluculuk görüşmeleri ile de uyuşmazlığın iyi ilişkilerle çözülmesi temenni edilir.

Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin doğabilecek uyuşmazlıklarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde SATICI’nın yasal adresi, ALICI’nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu sebeple dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurmak gereklidir.

 

 

  1. DİĞER HUSUSLAR VE YÜRÜRLÜK

8.1. ALICI, ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNA ve işbu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE her zaman SATICI’nın web sitesi üzerinden erişebilir. Ayrıca söz konusu metinler sipariş üzerine  SATICI tarafından ALICI’ya e-posta ile iletilir.

8.2. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

8.3. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından www.selamlique.com internet adresinde onaylanarak ödemenin yapılması anından itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilmiştir.

 

 

SATICI                                                           ALICI